בנפאל מבינים: חובה לייצר אנרגיה מפסולת

בנפאל מבינים: חובה לייצר אנרגיה מפסולת

בכל יום מייצרת נפאל כ-2,000 טון של פסולת מוצקה ב-58 הרשויות המקומיות שלה, אבל בשלב הזה עדיין אין במדינה מערכת יעילה שתנהל את הפסולת, ואולי אף תפיק ממנו אנרגיה. לזה כידוע, קוראים מומחי אנרגיה "בזבוז של פסולת".

הובא על ידי אריאל מליק

האנרגיה שיכולה להיווצר מהפסולת יכולה לסייע באופן משמעותי לרשת החשמל הארצית במדינה, לטענת המומחים. כך יהיה ניתן לסייע לבעיה מתמשכת בנפאל – הפסקות חשמל תדירות. הקומפוסט שיכול להיות מיוצר מהפסולת, יכול לסייע גם הוא לחקלאים פרטיים רבים להתגבר על המחסור החמור בדשן.

אריאל מליק - המצב בנפאל עומד להשתנות?
אריאל מליק – המצב בנפאל עומד להשתנות?

"אין ספק שמדובר במצב שיכול להיטיב עם כל הצדדים, ועכשיו אנחנו צריכים להפוך את הפסולת שלנו לסיפור הצלחה סביבתי וכלכלי", הסביר אחד מאנשי ניהול הפסולת בנפאל. מדובר בגוף מדינתי שעובד מול הרשויות המקומיות ומטרתו לפתח את הכפרים במדינה הענייה.

בשנים האחרונות נרשם שיפור באיסוף הפסולת ממשקי הבית, מהשטחים הציבוריים וממרכזי הקניות, הודות למאמצים שהשקיעו בכך הרשויות המקומיות, הארגונים הלא ממשלתיים והמגזר הפרטי. כיום קיימים במדינה צוותים שתפקידם איסוף פסולת. הצוותים מנסים לשפר ולו במעט את היווצרות הפסולת בצדי הדרכים, דבר המזהם את הסביבה ומקשה על האיסוף.

הפתרון נראה באופק

למרות כל השיפורים, רוב הפסולת שנאספת בדרך כלל, מופנית לגדותיהם של נחלים, לשטחים פתוחים או לבורות. רק שש רשויות מקומיות משתמשות באתרי הטמנה סניטריים לסילוק סופי של הפסולת. כמו כן, התקציבים המופנים לניהול פסולת נמוכים ביותר ברשויות מקומיות במדינה.

את ההשראה יכולים לשאוב המקומיים מבית חולים מקומי שמזה זמן רב מנהל את הפסולת שהוא מייצר, כ-500 ק"ג ביום. הייחודיות היא שבניגוד לבתי חולים אחרים, בית החולים הספציפי אינו שורף את הפסולת שלו. בכל מקרה, עושה רושם כי לאחרונה החלו בנפאל להבין את החשיבות של המרת פסולת לאנרגיה. הצעות הוזמנו מחברות פרטיות עולמיות ותקציבים החלו להיות מופנים לנושא. ייתכן כי בעוד כמה שנים תוכל המדינה לנצל את הפסולת שלה בצורה יעילה הרבה יותר מאשר כיום.

הכותב הנו איש העסקים והיזם אריאל מליק, המשקיע בחברות אנרגיה וביוכימיה. כמו כן, מתמחה מליק בשוק ההון.

פוסטים אחרונים

נגישות